Pomoc techniczna

W przypadku pytań dotyczących korzystania z programu ABBYY FineReader zapoznaj się z dokumentacją programu (Podręcznik użytkownika i Pomoc), zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną. Zapraszamy też do przejrzenia stron poświęconych pomocy technicznej w witrynie firmy ABBY www.abbyy.com/support — prawdopodobnie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania.

Aby kompetentnie odpowiedzieć na pytania, nasi specjaliści będą potrzebować następujących informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy lub organizacji (jeśli dotyczy)
 • Numer telefonu (lub faks albo adres e-mail)
 • Numer seryjny kopii pakietu ABBYY FineReader lub identyfikator wsparcia. Identyfikator wsparcia jest unikalnym identyfikatorem numeru seryjnego, zawierającym informację o licencji i komputerze. Aby wyświetlić swój identyfikator pomocy, kliknij polecenie Pomoc > O programie…. > Informacje o licencji.
 • Numer kompilacji (kliknij polecenie Pomoc > O programie… i odszukaj pole Kompilacja)
 • Ogólny opis problemu oraz pełny komunikat o błędzie (jeśli został wyświetlony)
 • Typ komputera i procesora
 • Wersja systemu operacyjnego Windows
 • Wszelkie pozostałe informacje, które mogą być użyteczne

Niektóre z powyższych informacji można uzyskać automatycznie:

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie O programie….
 2. W otwartym oknie dialogowym O programie ABBYY FineReader kliknij przycisk Informacje o systemie….

Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające niektóre z powyższych informacji.

Ważne!Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej. Swój program można zarejestrować w witrynie firmy ABBYY lub klikając polecenie Pomoc > Zarejestruj teraz….

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z programu ABBYY FineReader prosimy kierować do najbliższego biura firmy ABBYY.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article