Opcje skanowania i otwierania

Aby dostosować proces skanowania i otwierania stron w programie ABBYY FineReader, można:

Dostęp do tych ustawień można uzyskać w oknach dialogowych otwierania i skanowania dokumentów (jeśli używany jest interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 12) oraz na karcie Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Ważne! Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje zostaną zastosowane tylko do nowo zeskanowanych lub otwartych obrazów.

Karta Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje zawiera następujące ustawienia:

Ustawienia automatycznej analizy i rozpoznawania

Domyślnie dokumenty programu FineReader są analizowane i rozpoznawane automatycznie, ale można to zmienić. Dostępne są następujące tryby:

 • Wczytaj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie obrazu)

Obrazy dodawane do dokumentu programu FineReader są automatycznie wstępnie przetwarzane przy użyciu ustawień z grupy opcji Przetwarzanie obrazu. Analiza i rozpoznawanie również są wykonywane automatycznie.

 • Analizuj obrazy stron (obejmuje wstępne przetwarzanie obrazu)

Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu są wykonywane automatycznie, ale rozpoznawanie trzeba uruchomić ręcznie.

 • Wstępnie przetwórz obrazy stron

Tylko wstępne przetwarzanie jest wykonywane automatycznie. Analiza i rozpoznawanie muszą zostać uruchomione ręcznie. Tryb ten zazwyczaj używany jest do przetwarzania dokumentów o złożonej strukturze.

Jeśli nie chcesz, aby obrazy dodawane do dokumentów programu FineReader były przetwarzane automatycznie, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie przetwarzaj dodawane strony. Dzięki temu można szybko otwierać duże dokumenty, rozpoznawać w nich tylko wybrane strony oraz zapisywać dokumenty jako obrazy.

Opcje wstępnego przetwarzania obrazu

W programie ABBYY FineReader 12 można automatycznie usuwać typowe usterki obrazów skanowanych i zdjęć cyfrowych.

Ogólne poprawki

 • Podziel strony sąsiadujące

Program automatycznie podzieli obrazy zawierające sąsiadujące strony na dwa obrazy.

 • Wykryj orientację strony

Orientacja stron dodawanych do dokumentu programu FineReader będzie automatycznie wykrywana i w razie potrzeby poprawiana.

 • Korekta przekosów

Przekrzywione strony będą automatycznie wykrywane i poprawiane.

 • Popraw zniekształcenia trapezowe

Program będzie automatycznie wykrywał zniekształcenia trapezowe i nierówne wiersze tekstu na zdjęciach cyfrowych i skanach książek. W razie potrzeby usterki te będą poprawiane.

 • Wyprostuj linie tekstu

Program będzie automatycznie wykrywał nierówne wiersze tekstu na obrazach i prostował je, nie poprawiając zniekształceń trapezowych.

 • Inwersja obrazów

W razie potrzeby program ABBYY FineReader 12 będzie odwracał kolory obrazów, tak aby ciemny tekst znajdował się na jasnym tle.

 • Usuń kolorowe oznaczenia

Program wykryje i usunie kolorowe znaczniki i oznaczenia wykonane długopisem w celu poprawy jakości rozpoznawania zakrytego przez nie tekstu. Narzędzie to jest przeznaczone do skanowanych dokumentów z ciemnym tekstem na białym tle. Nie należy używać tego narzędzia na zdjęciach cyfrowych i dokumentach z kolorowym tłem.

 • Skoryguj rozdzielczość obrazu

Program ABBYY FineReader 12 będzie automatycznie wybierał najlepszą rozdzielczość dla obrazów i zmieniał ją w razie potrzeby.

Korekta zdjęć

 • Wykryj krawędzie strony

Niektóre zdjęcia cyfrowe mają krawędzie niezawierające żadnych przydatnych informacji. Program będzie je wykrywał i usuwał.

 • Wybiel tło

Program ABBYY FineReader będzie wybielał tło i dobierał najlepszą jasność dla obrazów.

 • Redukcja szumu ISO

Szum na zdjęciach będzie automatycznie usuwany.

 • Usuń zamazania spowodowane ruchem

Będzie zwiększana ostrość niewyraźnych zdjęć.

Uwaga: Wszystkie te opcje można wyłączyć podczas skanowania lub otwierania stron dokumentu i stosować potrzebne funkcje przetwarzania wstępnego w Edytorze obrazów. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wstępne przetwarzanie obrazów”.

Interfejsy skanowania

Domyślnie program ABBYY FineReader korzysta z własnego interfejsu skanowania. W oknie dialogowym skanowania znajdują się następujące opcje:

Podpowiedź: Można wybrać, które funkcje wstępnego przetwarzania mają być włączone, które usterki mają być usuwane oraz czy dokument ma być analizowany i rozpoznawany automatycznie. W tym celu włącz opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony i kliknij przycisk Opcje….

 • Skanowanie wielu stron:
  1. Przy użyciu podajnika automatycznego (ADF)
  2. Skanowanie dwustronne
  3. Ustawienie opóźnienia skanowania stron (w sekundach)

Jeżeli interfejs skanowania programu ABBYY FineReader 12 jest niezgodny z posiadanym skanerem, można użyć interfejsu skanera. Opis tego okna i jego elementów powinien znajdować się w dokumentacji skanera.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article