Zadania dla innych formatów

Użyj karty Inne w oknie Zadanie, aby skorzystać z innych wbudowanych zadań automatycznych.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do HTML umożliwia zeskanowanie dokumentu papierowego i jego konwersję na format HTML.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do HTML umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format HTML.
  • Opcja Skanuj do EPUB umożliwia zeskanowanie dokumentu papierowego i jego konwersję na format EPUB.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do EPUB umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format EPUB.
  • Opcja Skanuj do innych formatów umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i i jego konwersję na format wybrany przez użytkownika.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do innych formatów umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format wybrany przez użytkownika.

W rezultacie zostanie utworzony nowy dokument ABBYY FineReader zawierający tekst oryginalnego dokumentu.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article