Zadania Adobe PDF

Przy użyciu zadań znajdujących się na karcie Adobe PDF okna Zadanie można łatwo przekonwertować obrazy (np. zeskanowane dokumenty, pliki PDF i obrazy) na format PDF.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Zdefiniuj opcje dokumentu po prawej stronie okna:
  • Tylko teksty i grafika

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie tylko rozpozanego tekstu i obrazów. Będzie można przeszukiwać tekst, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wygląd dokumentu wynikowego może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst na tle obrazu strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie tła i grafiki oryginalnego dokumentu oraz umieszczenie nad nimi rozpoznanego tekstu. Zwykle ten typ pliku PDF wymaga więcej miejsca na dysku niż typ Tylko teksty i grafika. Utworzony dokument PDF można przeszukiwać. W niektórych przypadkach wygląd utworzonego dokumentu może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst pod graficznym obrazem strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie całego obrazu strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Opcji tej należy użyć w celu utworzenia dokumentu, który będzie wyglądał tak samo jak oryginał, ale ma być w pełni przeszukiwalny.

 • Tylko rysunki

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie dokładnego obrazu strony. Ten typ dokumentu PDF nie będzie widocznie różnił się od oryginału, ale nie będzie go można przeszukiwać.

 1. Z listy rozwijanej Obraz wybierz jakość obrazów.
 2. Wybierz opcję PDF lub PDF/A.
 3. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do PDF umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i jego konwersję na format PDF.
  • Opcja Obraz do PDF umożliwia konwersję obrazów na format PDF.
  • Opcja Zdjęcie do PDF umożliwia konwersję zdjęć dokumentów na format PDF.

W rezultacie zostanie utworzony i otwarty w przeglądarce plików PDF nowy dokument PDF.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

Podpowiedź: Podczas zapisywania rozpoznanego tekstu w formacie PDF można ustawić hasła w celu zabezpieczenia dokumentu przed nieuprawnionym otwarciem, drukowaniem lub edycją. Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawienia zabezpieczeń PDF”.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article