Kopiowanie treści z dokumentów

Za pomocą programu ABBYY FineReader można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów do innych aplikacji. Można kopiować treść z zeskanowanych stron i obrazów bez rozpoznawania całego dokumentu czy konwertowania go na edytowalny format. Wybrana treść zostanie skopiowana do schowka i można będzie ją wkleić do dowolnej aplikacji obsługującej wklejanie ze schowka.

W części „Dodawanie obrazów bez przetwarzania” znajduje się objaśnienie sposobów otwierania dokumentów w programie ABBYY FineReader bez rozpoznawania.

Aby skopiować treść:

  1. Za pomocą narzędzia  , , lub z okna Obraz zaznacz tę część dokumentu, którą chcesz skopiować.
  2. Kliknij przycisk na podręcznym pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Wczytaj i skopiuj do schowka.
  3. Wklej treść do innej aplikacji.

Aby skopiować kilka stron:

  1. Wybierz strony, które chcesz skopiować, w panelu Strony.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane strony, w menu skrótów kliknij polecenie Zapisz wybrane strony jako lub Wyślij zaznaczone strony do…, a następnie wybierz program, do którego chcesz wstawić te strony.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article