Zapisywanie wyników w zasobach usługi Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie rozpoznanego tekstu w zasobach sieciowych — w witrynach, bibliotekach internetowych itd.

Aby zapisać rozpoznany tekst w zasobach usługi Microsoft SharePoint:

  1. Kliknij pozycję w menu albo przycisk na pasku narzędzi zapisujący dokument w wybranym formacie.
  2. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, określ nazwę pliku oraz adres folderu sieciowego, w którym ma zostać zapisany.

Podpowiedź: Kliknij opcję Opcje formatu…, aby zmienić ustawienia zapisu pliku.

  1. Jeśli plik zawiera wiele stron, wybierz opcje zapisu z listy Opcje pliku.
  2. Aby zapisany dokument został otwarty, wybierz opcję Otwórz dokument po zapisie.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ważne!

  • Jeśli adres folderu sieciowego został skopiowany z przeglądarki, powinien wyglądać tak: http://Server/share. Poprawny adres można otrzymać klikając prawym przyciskiem myszy wybrany folder i z menu skrótów wybierając pozycję Skopiuj adres....
  • Adres folderu sieciowego można też skopiować z Eksploratora Windows. W takim przypadku adres powinien wyglądać tak: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article