Spara resultat till Microsoft SharePoint

I ABBYY FineReader kan du spara tolkad text till en nätverksresurs – en webbplats, ett onlinebibliotek osv.

Så här sparar du tolkad text till Microsoft SharePoint:

  1. Klicka på den menypost eller verktygsfältsknapp som sparar dokumentet i det önskade formatet.
  2. I dialogrutan som öppnas skriver du in filnamnet och adressen till nätverksmappen där du vill spara filen.

Tips: Klicka på Formatalternativ… om du vill ändra alternativen för att spara filen.

  1. Om det gäller en fil med flera sidor så väljer du önskat alternativ för att spara från listrutan Filalternativ.
  2. Välj Öppna dokumentet efter att du sparat om du vill att dokumentet ska öppnas efter att det sparats.
  3. Klicka på Spara.

Viktigt!

  • Kontrollera att adressen till nätverksmappen ser ut så här om du kopierade den från en webbläsare: http://Server/share. Du får rätt adress genom att högerklicka på önskad mapp och sedan klicka på Kopiera länkadress ... på snabbmenyn.
  • Du kan även kopiera nätverksmappens adress från utforskaren i Windows. Om du gör det så kommer adressen att se ut så här: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article