Ukladanie výsledkov do Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť rozpoznaný text do sieťových lokalít – na webovú lokalitu, on-line knižnicu atď.

Uloženie rozpoznaného textu do Microsoft SharePoint:

  1. Kliknite na položku ponuky alebo tlačidlo panela nástrojov a dokument sa uloží v požadovanom formáte.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov súboru a adresu sieťového priečinka, do ktorého ho chcete uložiť.

Tip: Ak chcete zmeniť možnosti ukladania súboru, kliknite na Možnosti formátovania….

  1. V prípade viacstranového súboru vyberte požadované možnosti ukladania z rozbaľovacieho zoznamu Možnosti súboru.
  2. Vyberte Otvoriť dokument po uložení, ak chcete dokument otvoriť po jeho uložení.
  3. Kliknite na Uložiť.

Dôležité upozornenie!

  • Ak ste skopírovali adresu sieťového priečinka z prehľadávača, skontrolujte, či vyzerá takto: http://Server/share. Správnu adresu získate kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný priečinok a kliknutím na Kopírovať adresu prepojenia... v kontextovej ponuke.
  • Môžete skopírovať aj adresu sieťového priečinka z Prieskumníka Windows. V tomto prípade by adresa mala vyzerať takto: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article