Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR

V tejto časti sa uvádzajú rady a odporúčania týkajúce sa nastavení rozpoznávania OCR tak, aby čo najlepšie korešpondovali so štruktúrou dokumentu a výberu správnych nastavení v prípade neštandardných situácií.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article