Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR

V tejto časti sa uvádzajú rady a odporúčania týkajúce sa nastavení rozpoznávania OCR tak, aby čo najlepšie korešpondovali so štruktúrou dokumentu a výberu správnych nastavení v prípade neštandardných situácií.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article