Συμβουλές βελτίωσης της ποιότητας της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται συμβουλές σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που ταιριάζουν καλύτερα στη δομή του εγγράφου σας, καθώς και σχετικά με την επιλογή των σωστών ρυθμίσεων για το χειρισμό μη-τυπικών καταστάσεων.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article