Εγγραφή του ABBYY FineReader

Σας συνιστούμε να κάνετε εγγραφή του αντιγράφου του ABBYY FineReader FineReader 12 που διαθέτετε.

Σημείωση: Η εγγραφή είναι συνήθως προαιρετική. Ωστόσο, ορισμένες εκδόσεις του προγράμματος που διανέμονται δωρεάν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εγγραφής του αντιγράφου του ABBYY FineReader:

  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής κατά την ενεργοποίηση του αντιγράφου σας. Εάν δεν έχετε εγγράψει το αντίγραφό σας κατά την ενεργοποίηση, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.
  • Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δήλωση τώρα… και καταχωρίστε τις δικές σας πληροφορίες εγγραφής.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα της ABBYY.
  • Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της ABBYY.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη.
  2. Αποκλειστικές προσφορές για προϊόντα ABBYY.
  3. Χρήση του ABBYY Screenshot Reader, μιας δωρεάν εφαρμογής για την αναγνώριση στιγμιοτύπων οθόνης.*

__________________________

* Για να έχουν πρόσβαση στο ABBYY Screenshot Reader, οι χρήστες του ABBYY FineReader 12 Professional πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή του προγράμματός τους.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article