Προσαρμογή του ABBYY FineReader

Το φιλικό προς το χρήστη, εύχρηστο και διαισθητικό περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader επιτρέπει την εύκολη χρήση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση. Για την πλήρη εκμάθηση των κύριων λειτουργιών από τους νέους χρήστες απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος προσαρμόζεται εύκολα.

Οι χρήστες μπορούν:

και πολλά άλλα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article