Dostosowywanie programu ABBYY FineReader do własnych potrzeb

Program ABBYY FineReader ma przyjazny dla użytkownika, intuicyjny i nastawiony na rezultaty interfejs, który pozwala na łatwe korzystanie z programu bez żadnego dodatkowego szkolenia. Nowi użytkownicy mogą praktycznie natychmiast korzystać ze wszystkich podstawowych funkcji.

Interfejs programu ABBYY FineReader można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Można:

i wiele więcej.

Szczegółowe informacje:

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article