Złożona struktura dokumentu papierowego nie została odtworzona

Przed rozpoczęciem procesu rozpoznawania dokumentu program ABBYY FineReader wykonuje analizę struktury logicznej dokumentu i wykrywa obszary zawierające tekst, obrazy, tabele i kody kreskowe. Następnie program używa tej analizy jako podstawy przy określaniu obszarów i kolejności rozpoznawania. Informacja ta pomaga przy odtwarzaniu formatowania oryginalnego dokumentu.

Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie przeprowadza analizę dokumentu. Jednak w przypadku bardzo złożonego formatowania niektóre obszary mogą zostać wykryte nieprawidłowo i może być wymagane ich ręczne poprawienie.

Użyj następujących narzędzi i poleceń w celu poprawienia obszarów:

  • Narzędzia do ręcznego dostosowywania obszarów na pasku narzędzi okna Obraz.
  • Polecenia menu skrótów, dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy okna Obraz lub okna Powiększenie.
  • Polecenia w menu Obszar.

Po dokonaniu niezbędnych poprawek uruchom ponownie proces OCR.

Szczegółowe informacje znajdują się w części Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo.

Ustawienia rozpoznawania, właściwości obszarów oraz ustawienia zapisywania również mają wpływ na jakość ponownego douczenia układu dokumentu oryginalnego. Więcej informacji można znaleźć w następujących częściach: „Opcje OCR”, „Ustawianie właściwości obszaru” oraz „Zapisywanie wyników OCR”.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article