Wysyłanie wyników rozpoznawania OCR do czytnika Kindle

Program ABBYY FineReader umożliwia wysłanie wyników rozpoznawania pocztą e-mail do serwera Kindle.com, gdzie zostaną przetworzone na format Kindle i udostępnione do pobrania na czytnik Kindle.

Ważne! Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba mieć konto w serwisie Kindle.com.

  1. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz polecenie Wyślij do Kindle….
  2. Określ:
    • adres konta Kindle;
    • jedną z opcji zapisu: zapisz wszystkie strony w jednym pliku, zapisz każdą stronę w osobnym pliku lub podziel dokument na pliki wg pustych stron;
    • nazwę pliku.
  3. Kliknij przycisk OK.

Zostanie utworzona wiadomość e-mail z załącznikiem. Wyślij ją do serwera Kindle.com, aby plik został przekonwertowany i przygotowany do pobrania na czytnik Kindle.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article