Obsługiwane formaty obrazów

Poniższa tabela zawiera listę formatów obrazów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 12.

Format Rozszerzenie pliku Otwieranie Zapisywanie
Mapa bitowa bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, czerń/biel bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, odcienie szarości bmp, dib, rle + +
Mapa bitowa, kolor bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, czerń/biel dcx + +
DCX, odcienie szarości dcx + +
DCX, kolor dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, odcienie szarości jp2, j2k + +
JPEG 2000, kolor jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, odcienie szarości jpg, jpeg + +
JPEG, kolor jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, czerń/biel pcx + +
PCX, odcienie szarości pcx + +
PCX, kolor pcx + +
PNG png + +
PNG, czerń/biel png + +
PNG, odcienie szarości png + +
PNG, kolor png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja CCITT Group 4 tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, kolor, bez kompresji tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja Packbits tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF wer. 1.7 lub wcześniejsza pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (wymaga bibliotek Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article