Automatyzacja i planowanie rozpoznawania

Przetwarzanie wielu dokumentów często wymaga wielokrotnego wykonania tych samych czynności. Program ABBYY FineReader zawiera wbudowane automatyczne zadania umożliwiające wykonywanie typowych czynności jednym kliknięciem. Jeśli potrzebne są dodatkowe ustawienia, można utworzyć niestandardowe zadania automatyczne z bogatego zestawu czynności przetwarzania.

Program ABBYY FineReader zawiera aplikację do planowania ABBYY Hot Folder, umożliwiającą przetwarzanie dokumentów, gdy komputer jest nieużywany, np. w nocy. Zadania planowane można tworzyć dla konkretnych folderów i zdefiniować w nich wszystkie ustawienia dotyczące otwierania, rozpoznawania oraz zapisywania.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article