Ustawianie właściwości obszaru

Przy wykonywaniu automatycznej analizy dokumentu program ABBYY FineReader wykrywa na stronach dokumentu różne typy obszarów (takie jak tabele, obrazy, tekst i kody kreskowe). Program dokonuje także analizy struktury dokumentu i rozpoznaje tytuł oraz inne elementy układu, takie jak nagłówki i stopki, obrazy, podpisy wykresów itp.

Błędnie określone właściwości niektórych obszarów typu Tekst i Tabela mogą być zmienione ręcznie.

  1. Zaznacz obszar w oknie Obraz lub Powiększenie, po czym dostosuj jego właściwości w panelu Właściwości obszaru okna Obraz.

W panelu Właściwości obszaru można ustawić następujące właściwości:

Uwaga:

  • jeżeli okno Obraz nie jest dostatecznie szerokie, by pomieścić cały panel właściwości, do nawigacji w lewo i w prawo po tym panelu można użyć przycisków /.
  • Niektóre właściwości tekstu mogą być zmieniane przy użyciu menu skrótów, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru Tekst.
  1. Po dokonaniu niezbędnych zmian ponownie uruchom proces OCR.

Zobacz również: „Jeśli obszary zostały wykryte nieprawidłowo”.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article