Edycja hiperłącz

Program ABBYY FineReader wykrywa łącza, a następnie odtwarza ich zawartość w dokumencie końcowym. Rozpoznane hiperłącza są podkreślone i wyświetlane na niebiesko.

Podczas przeglądania rozpoznanego dokumentu w oknie Tekst zatrzymaj kursor myszy na łączu, aby zobaczyć jego adres. Aby podążyć za hiperłączem, z menu skrótów hiperłącza wybierz polecenie Otwórz hiperłącze albo naciśnij klawisz Ctrl i kliknij hiperłącze.

Aby dodać, usunąć lub zmienić tekst bądź adres hiperłącza:

 1. W oknie Tekst wybierz tekst hiperłącza.
 2. Aby usunąć hiperłącze, kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Usuń hiperłącze.
 3. Aby dodać lub zmienić hiperłącze, w menu skrótow hiperłącza kliknij polecenie Hiperłącze… albo kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi w górnej części okna Tekst. W oknie dialogowym Edycja hiperłącza można:
  1. edytować tekst łącza w polu Tekst do wyświetlania,
  2. wybrać lub zmienić typ hiperłącza w grupie Łącze do:
   • Wybierz opcję Strona WWW, aby powiązać łącze ze stroną WWW.

W polu Adres określ protokół i adres URL strony (np. http://www.abbyy.com).

 • Wybierz opcję Plik lokalny, aby połączyć hiperłącze z plikiem.

Kliknij przycisk Przeglądaj…, aby wybrać plik, do którego będzie odnosić się łącze (np. file://D:/MojeDokumenty/ABBYY FineReaderGuide.pdf).

 • Wybierz opcję Adres e-mail, aby użytkownik mógł wysłać wiadomość e-mail na adres zawarty w łączu po kliknięciu łącza.

W polu Adres określ protokół i adres e-mail (np. mailto:office@abbyy.com).

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article