Usuwanie informacji poufnych

W programie ABBYY FineReader 12 można łatwo usunąć poufne informacje z rozpoznanego tekstu.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Tryb wymazywania lub kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.
  2. W oknie Tekst użyj narzędzia do zaznaczania w celu zaciemnienia tekstu, który ma być ukryty.

Podpowiedź: jeśli fragment tekstu zostanie zaciemniony przez przypadek, ostatnią operację można cofnąć za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Z lub klikając polecenie Cofnij na głównym pasku narzędzi.  

  1. Zapisz dokument.

Wymazany tekst w ostatecznym dokumencie zostanie przedstawiony w postaci kropek. Jeśli wybrany przez użytkownika format zapisu dokumentu obsługuje definiowanie kolorów tła i tekstu, to znaki będą miały postać czarnych prostokątów.

Aby wyłączyć Tryb wymazywania:

  • w menu Narzędzia ponownie kliknij polecenie Tryb wymazywania lub
  • kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article