Dostosowywanie obszaru roboczego

 • Można tymczasowo ukryć nieużywane okna. Aby ukryć lub przywrócić okna, użyj poleceń menu Widok lub skrótów klawiaturowych:
  • F5 dla okna Strony.
  • F6 dla okna Obraz .
  • F7 dla okien Obraz i Tekst.
  • F8 dla okna Tekst.
  • Ctrl+F5 dla okna Powiększenie.
 • Można zmieniać rozmiar okien, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru za pomocą myszy.
 • Można także zmienić położenie okien Strony i Powiększenie. W tym celu należy użyć poleceń z menu Widok lub menu skrótów okna.
 • Można ustawić, w jaki sposób w trakcie pracy programu mają pojawiać się powiadomienia o błędach i ostrzeżenia. Polecenie Pokaż okno alertów dostępne w menu Widok włącza lub wyłącza okno ostrzeżeń i komunikatów o błędach.
 • Aby wyświetlić lub ukryć panel Właściwości w oknie Obraz lub Tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy w wybranym oknie i z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości. Można także kliknąć przycisk lub na dole tych okien.
 • Niektóre ustawienia okna mogą zostać dostosowane w zakładce Widok w oknie dialogowym Opcje.

Wszystkie strony dokumentu wyświetlane są w oknie Strony. Dostępne są dwa widoki stron: aby zmienić widok stron, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W oknie Strony na pasku narzędzi kliknij przycisk lub .
 • W menu Widok kliknij polecenie Okno strony, a następnie wybierz opcję Miniatury lub Szczegóły.
 • Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu okna Strony, z menu skrótów wybierz polecenie Okno Strony, a następnie kliknij opcję Miniatury lub Szczegóły.
 • Kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, aby otworzyć okno dialogowe Opcje, przejdź do karty Widok, a następnie w obszarze Okno Strony kliknij opcję Miniatury lub Szczegóły.

Aby otworzyć stronę, kliknij jej miniaturę w oknie Strony (w trybie Miniatury) albo kliknij dwukrotnie jej numer (w trybie Szczegóły). Obraz strony zostanie otwarty w oknie Obraz, a wyniki rozpoznawania (jeżeli dokument został rozpoznany) zostaną wyświetlone w oknie Tekst.

Zobacz również:

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article