Zapisywanie wyników rozpoznawania

Wyniki rozpoznawania można zapisać w pliku, wysłać do innego programu, skopiować do schowka lub wysłać pocztą e-mail. Ponadto można je wysłać na konto Kindle.com, gdzie zostaną przekonwertowane na format Kindle i udostępnione do pobrania do czytnika Kindle. Można zapisać cały dokument lub tylko wybrane strony.

Ważne! Przed kliknięciem przycisku Zapisz należy sprawdzić, czy zostały wybrane odpowiednie opcje.

Aby zapisać rozpoznany tekst:

 1. Na głównym pasku narzędzi z listy rozwijanej Układ dokumentu wybierz układ dokumentu.

Uwaga: Pod każdym trybem znajduje się lista dostępnych formatów plików.

Tryby zapisu formatu:

 1. Dokładna kopia

Tworzy dokument z formatowaniem odpowiadającym oryginałowi.

Opcja zalecana dla dokumentów o skomplikowanym układzie, takich jak broszury reklamowe. Należy jednak zauważyć, że ogranicza ona możliwości zmiany tekstu i formatowania dokumentu wynikowego.

 1. Kopia do edycji

Tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.

 1. Tekst sformatowany

Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej strony. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej strony.

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

Ten tryb nie zachowuje formatowania tekstu.

 1. Elastyczny układ

Tworzony jest dokument HTML z pozycjami obiektów na tyle zbliżonymi do oryginału, na ile jest to technicznie możliwe.

 1. W oknie dialogowym Opcje na karcie Zapisywanie wybierz żądane opcje i kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz odpowiednią opcję lub użyj poleceń z menu Plik.

Uwaga: Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie obrazów stron. Szczegółowe informacje znajdują się w części Zapisywanie obrazu strony.

Obsługiwane aplikacje:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (z Pakietem zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint), 2007 (12.0), 2010 (14.0) oraz 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 lub nowszy)

Uwaga: Dla zapewnienia jak najlepszej zgodności programu ABBYY FineReader z wymienionymi aplikacjami należy zainstalować najnowsze aktualizacje tych aplikacji.

Zobacz również:

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article