Zmiana języka interfejsu użytkownika

Język interfejsu wybiera się podczas instalacji programu ABBYY FineReader. Jest to język używany we wszystkich komunikatach, oknach dialogowych, nazwach przycisków i elementach menu programu. Aby zmienić język interfejsu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje…, a następnie przejdź do karty Zaawansowane.
  2. Wybierz język z listy rozwijanej Język interfejsu i kliknij przycisk OK.
  3. Uruchom ponownie program ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article