Thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng

Ngôn ngữ giao diện được chọn khi bạn cài đặt ABBYY FineReader. Ngôn ngữ này được sử dụng cho tất cả các thông báo, hộp thoại, nút và mục menu. Để thay đổi ngôn ngữ giao diện, làm theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chọn… rồi nhấp vào tab Nâng cao.
  2. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ giao diện và nhấp OK.
  3. Khởi động lại ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article