Nếu văn bản dọc hoặc đảo ngược không được nhận dạng

Đoạn văn bản được nhận dạng có thể chứa nhiều lỗi nếu hướng của đoạn được phát hiện không chính xác hoặc nếu văn bản trong đoạn bị đảo ngược (nghĩa là văn bản sáng được in trên nền tối).

Để giải quyết sự cố này:

  1. Trong cửa sổ Hình ảnh, chọn vùng hoặc ô bảng chứa văn bản dọc hoặc đảo ngược.
  2. Trong ngăn Thuộc tính vùng (nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Thuộc tính trên menu chuột phải để hiển thị ngăn), chọn:
    • hướng của văn bản từ danh sách thả xuống Hướng của văn bản CJK

hoặc

  • Đảo ngược từ danh sách thả xuống Đảo ngược
  1. Chạy lại quy trình OCR.

Để biết thêm thông tin về các vùng, xem "Nếu vùng được phát hiện không chính xác".

14.01.2020 17:26:22


Please leave your feedback about this article