Ако вертикален или негативен текст не е разпознат

Фрагмент от разпознатия текст може да съдържа голям брой грешки, ако ориентацията на фрагмента е била неправилно определена или ако текстът във фрагмента е негативен (т.е. светъл текст, отпечатан на тъмен фон).

За да разрешите този проблем:

  1. В прозорец Изображение изберете област или клетка от таблица, която съдържа вертикален или негативен текст.
  2. В панела Свойства на областта (щракнете с десен бутон някъде в областта, после върху Свойства в контекстното меню, за да се покаже панелът), изберете:
    • посоката на текста от падащия списък Посока на CJK текст

или

  • Инвертиран от падащия списък Инвертиране
  1. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

За повече информация относно областите вижте "Ако области не са открити правилно".

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article