Работа с онлайн услуги за съхранение

ABBYY FineReader Ви позволява да отворите изображения и PDF файлове от и да запишете разпознатите текстове в онлайн услуги за съхранение, като Dropbox, SkyDrive или Google Drive. Имате лесен достъп до местата си за онлайн съхранение от диалоговите прозорци за отваряне и запис в ABBYY FineReader.

За да отворите изображение или PDF файл от място за онлайн съхранение:

  1. От ABBYY FineReader щракнете върху Отваряне или Отваряне на PDF файл или изображение… в менюто Файл.
  2. В диалоговия прозорец Отваряне на изображение щракнете върху раздела Предпочитани или Последни места и изберете желаната услуга за съхранение.

  1. Изберете един или повече файлове с изображения.
  2. Ако това е документ с множество страници, изберете диапазона от страници.
  3. Разрешете Автоматично обработвай страниците при добавяне, ако е необходимо.

Съвет: Щракнете върху Опции…, ако искате да изберете опции за обработка и предварителна обработка. Например можете да укажете на програмата да коригира определени дефекти в страниците, да анализира изображения или да прочете изображения, когато бъдат добавени. За подробности вижте "Опции за сканиране и отваряне."

Забележка: Ако ABBYY FineReader документ е отворен в момента, изображенията на страниците ще бъдат добавени в края на документа. В противен случай ще бъде създаден нов ABBYY FineReader документ.

По подобен начин можете да запишете разпознатите текстове в онлайн услуги за съхранение.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article