Práca so službami úložísk on-line

Program ABBYY FineReader vám umožní otvárať snímky a súbory PDF a ukladať rozpoznané texty pomocou služieb úložísk on-line, ako je Dropbox, SkyDrive a Google Drive. Z dialógových okien pri otváraní a ukladaní v programe ABBYY FineReader máte jednoduchý prístup na rôzne miesta úložísk on-line.

Otvorenie snímky alebo súboru PDF z miesta na úložisku on-line:

  1. V programe ABBYY FineReader kliknite na možnosť Otvoriť alebo vyberte možnosť Otvoriť súbor PDF alebo snímku… v ponuke Súbor.
  2. V dialógovom okne Otvoriť snímku kliknite na kartu Obľúbené položky alebo Nedávne miesta a vyberte požadovanú službu úložiska.

  1. Vyberte jeden alebo viaceré súbory so snímkami.
  2. V prípade viacstranového dokumentu zadajte rozsah strán.
  3. Podľa potreby aktivujte možnosť Automaticky spracovať strany pri ich pridaní.

Tip: Kliknite na Možnosti…, ak chcete vybrať možnosti spracovania a predspracovania. Programu môžete napríklad povedať, aby opravil určité chyby snímky, aby analyzoval snímky alebo čítal snímky pri ich pridaní. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Možnosti pri skenovaní a otváraní."

Poznámka: Ak je práve otvorený dokument programu ABBYY FineReader, snímky stránok budú pripojené na koniec dokumentu. Inak sa z týchto strán vytvorí nový dokument programu ABBYY FineReader.

Podobne môžete rozpoznané texty uložiť aj pomocou služieb úložísk on-line.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article