Úlohy programu Adobe PDF

Pomocou úloh na karte Adobe PDF v okne Úloha môžete jednoducho prekonvertovať snímky (napr. skenované dokumenty, súbory PDF a súbory so snímkami) na PDF.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Len text a obrázky

Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a obrázky. Text sa bude dať prehľadávať a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť.

 • Text nad obrazom strany

Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ súboru PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako s možnosťou Len text a obrázky. Vo výslednom dokumente PDF je možné vyhľadávať bez obmedzenia. V niektorých prípadoch sa môže vzhľad výsledného dokumentu mierne líšiť od originálu.

 • Text pod obrazom strany

Táto možnosť uloží snímku celej strany ako obrázok a rozpoznaný text umiestni podeň. Túto možnosť použite na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá prakticky rovnako ako originál, a je v ňom možné vyhľadávať bez obmedzení.

 • Len obraz strany

Táto možnosť uloží presný obraz strany. Tento typ dokumentu PDF bude temer na nerozoznanie od originálu, ale v súbore sa nebude dať vyhľadávať.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Obrázok vyberte požadovanú kvalitu obrázkov.
 2. Vyberte PDF alebo PDF/A.
 3. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do súboru PDF naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu PDF
  • Súbor (snímku) na PDF konvertuje súbory so snímkami na PDF
  • Fotografiu do súboru formátu PDF skonvertuje fotografie dokumentov do formátu PDF

V dôsledku toho sa vytvorí a otvorí nový dokument PDF v aplikácii na prezeranie súborov PDF.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

Tip: Pri ukladaní rozpoznávaného textu do formátu PDF môžete zadať heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným otvorením, tlačou a úpravami. Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenia zabezpečenia PDF."

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article