Fotografovanie dokumentov

Skenovanie nie je jediný spôsob získania snímok dokumentov. Môžete rozpoznávať aj fotografie dokumentov z fotoaparátu alebo mobilného telefónu. Stačí odfotiť text, uložiť ho na pevný disk a otvoriť ho v programe ABBYY FineReader.

Pri fotografovaní dokumentov, je potrebné pamätať na rad faktorov, aby boli fotografie lepšie vhodné na rozpoznávanie. Tieto faktory sú podrobne popísané v nasledujúcich častiach:

Požiadavky na fotoaparát

Aby ste získali snímky dokumentov, ktoré bude možné spoľahlivo rozpoznať, fotoaparát by mal spĺňať nasledujúce požiadavky.

Odporúčané charakteristiky fotoaparátu

 • Obrazový snímač: 5 miliónov pixlov na stranu A4. Pri fotografovaní menších dokumentov (napr. vizitiek) môže byť dostatočné aj nižšie rozlíšenie snímača.
 • Funkcia deaktivácie blesku
 • Manuálne ovládanie clony, t. j. možnosť režimu Av alebo plne manuálneho režimu
 • Manuálne zaostrovanie
 • Stabilizačný systém alebo možnosť použitia statívu
 • Optické priblíženie

Minimálne požiadavky

 • 2 miliónov pixlov na jednej strane A4.
 • Variabilná vzdialenosť zaostrenia.

Poznámka: Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením na fotografovanie.

Osvetlenie

Osvetlenie výrazne ovplyvňuje kvalitu výslednej fotografie.

Najlepšie výsledky dosiahnete so silným a rovnomerne rozdeleným svetlom, najlepšie denným svetlom. V jasnom slnečnom dni môžete zvýšiť clonové číslo, aby ste získali ostrejší obrázok.

Použitie blesku a ďalších svetelných zdrojov

 • Ak fotografujete pri umelom osvetlení, použite dva svetelné zdroje umiestnené tak, aby ste predišli vzniku tieňov alebo presvetlených oblastí.
 • Ak fotografujete pri dostatočnom osvetlení, vypnite blesk, aby ste predišli vzniku tieňov a výraznému presvetleniu určitých častí. Ak fotografujete pri nedostatočnom osvetlení a musíte použiť blesk, fotografujte zo vzdialenosti približne 50 cm.

Dôležité upozornenie! Blesk sa nesmie používať pri fotografovaní dokumentov vytlačených na lesklom papieri. Porovnajte snímku s odbleskmi a kvalitnú snímku

Ak je snímka príliš tmavá

 • Nastavte nižšiu hodnotu clony, aby ste ju otvorili.
 • Nastavte vyššiu hodnotu ISO.
 • Použite manuálne zaostrenie, pretože automatické zaostrenie môže pri nevhodných podmienkach osvetlenia zlyhať.

Porovnajte snímku, ktorá je príliš tmavá, s kvalitnou snímkou:

Fotografovanie

Aby ste dosiahli kvalitné fotografie dokumentov, umiestnite fotoaparát správne a dodržiavajte nasledujúce jednoduché odporúčania.

 • Vždy, keď je to možné, používajte statív.
 • Objektív musí byť rovnobežne voči strane. Vzdialenosť medzi fotoaparátom a dokumentom by mala byť zvolená tak, aby sa pri priblížení zmestila do záberu celá strana. Vo väčšine prípadov to bude vzdialenosť 50 – 60 cm.
 • Vyrovnajte papierové dokumenty alebo strany kníh (najmä v prípade hrubých kníh). Riadky textu by nemali byť zošikmené o viac než 20 stupňov, v opačnom prípade sa text nemusí konvertovať správne.
 • Aby ste získali ostrejšie snímky, zaostrite na stred snímky.

 • Zapnite stabilizačný systém, pretože dlhé expozičné časy pri slabom svetle môžu spôsobiť rozmazanie.
 • Použite funkciu automatickej samospúšte. Zabránite tak pohybu fotoaparátu pri stlačení tlačidla uzávierky. Používanie samospúšte sa odporúča, aj keď používate statív.

Možnosti vylepšenia snímky:

 • snímka je príliš tmavá alebo je príliš nízky kontrast.

Riešenie: Pokúste sa zlepšiť osvetlenie. Ak takúto možnosť nemáte, skúste nastaviť nižšiu hodnotu clony.

 • snímka nie je dostatočne ostrá.

Riešenie: Automatické zaostrenie nemusí pracovať správne pri slabom osvetlení alebo pri snímaní dokumentu z malej vzdialenosti. Použite intenzívnejšie osvetlenie. Použite statív a samospúšť, aby sa vylúčili pohyby fotoaparátu pri snímaní.

Ak je snímka iba mierne rozostrená, použite nástroj Oprava fotografií, ktorý je dostupný v Editore snímok. Viac informácií nájdete v časti "Manuálna úprava snímok."

 • časť snímky nie je dostatočne ostrá.

Riešenie: Skúste nastaviť vyššiu hodnotu clony. Fotografujte z väčšej vzdialenosti a pri maximálnom optickom priblížení. Zaostrite na nejaký bod medzi stredom a okrajom snímky.

 • blesk spôsobuje odlesky.

Riešenie: Vypnite blesk alebo použite ďalšie zdroje svetla a zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom a dokumentom.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article