Fotografování dokumentů

Skenování nepředstavuje jedinou možnost získávání obrazů z vašich dokumentů, Můžete rozpoznávat fotografie dokumentů pořízené fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Jednoduše pořiďte snímek textu, uložte jej na pevný disk a otevřete ho v aplikaci ABBYY FineReader.

Při pořizování obrazů dokumentů je nutno myslet na mnoho faktorů, aby byla fotografie vhodná k rozpoznávání. tyto faktory jsou podrobně popsány v následujících částech:

Požadavky na fotoaparát

Chcete-li fotoaparátem pořizovat obrazy dokumentů, které lze spolehlivě rozpoznávat, musí váš přístroj splňovat následující požadavky.

Doporučené charakteristiky fotoaparátu

 • Obrazový snímač: 5 milionů pixelů pro stránky A4. Pro fotografování dokumentů malého formátu, např. vizitek, může stačit i menší snímač.
 • Režim vypnutí blesku
 • Ruční ovládání clony, tj. dostupnost Av nebo plně ručního režimu.
 • Ruční zaostřování
 • Systém ochrany proti otřesům nebo možnost použití stativu
 • Optický zoom

Minimální požadavky

 • 2 milionů pixelů pro stránky A4.
 • Proměnlivá ohnisková vzdálenost.

Poznámka: Podrobné informace o fotoaparátu a jeho nastavení najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Osvětlení

Osvětlení může výrazně ovlivnit kvalitu výsledné fotografie.

Nejlepších výsledků je možno dosáhnout s jasným a rovnoměrným světlem, pokud možno denním. Za jasného slunečného dne můžete pro získání ostřejšího obrazu nastavit vyšší hodnotu clony.

Použití blesku a dalších světelných zdrojů

 • V případě použití umělého osvětlení používejte dva zdroje světla umístěné tak, aby se eliminovaly stíny nebo oslnění.
 • Pokud je dostatek světla, blesk vypněte, abyste se vyvarovali ostrých lesků a stínů. Pokud používáte blesk za špatných světelných podmínek, fotografujte ze vzdálenosti (přibližně 50 centimetrů).

Důležité! Blesk nelze použít při fotografování dokumentů vytištěných na lesklém papíru. Obraz s leskem porovnejte s obrazem v dobré kvalitě

Pokud je obraz příliš tmavý

 • Otevřete clonu nastavením nižší hodnoty clony.
 • Nastavte vyšší hodnotu ISO.
 • Vzhledem k tomu, že automatické zaostření může při špatných světelných podmínkách selhat, použijte manuální zaostřování.

Porovnejte příliš tmavý obraz s obrazem v dobré kvalitě:

Pořizování fotografií

Pro získání fotografií dokumentů v dobré kvalitě dbejte na správnou polohu fotoaparátu a řiďte se následujícími jednoduchými doporučeními.

 • Kdykoli je to možné, používejte stativ.
 • Objektiv by měl být umístěn rovnoběžně se stránkou. Při přibližování musí být mezi fotoaparátem a dokumentem dostatečná vzdálenost, aby do rámečku vešla celá stránka. Tato vzdálenost ve většině případů leží v intervalu 50–60 cm.
 • Uhlaďte papírový dokument nebo stránky knihy (zejména v případě silných knih). Textové řádky by neměly být v úhlu větším než 20 stupňů, jinak by text nemusel být převeden správně.
 • Pro získání ostřejších fotografií zaostřete na střed stránky.

 • Aktivujte funkci stabilizace obrazu, protože delší expozice ve slabém světle může způsobit rozmazání obrazu.
 • Použijte funkci automatického otevření závěrky. Takto zabráníte pohybu aparátu, k němuž dochází při stisku tlačítka závěrky. Použití automatické závěrky se doporučuje i při použití stativu.

Možnosti vylepšení obrazu v následujících případech:

 • obrázek je příliš tmavý nebo má příliš nízký kontrast

Řešení: Zkuste zlepšit osvětlení. Není-li to možné, zkuste nastavit nižší hodnotu clony.

 • obrázek není dostatečně ostrý

Řešení: Při nedostatečném osvětlení nebo při fotografování z krátké vzdálenosti nemusí automatické zaostřování správně fungovat. Zkuste použít jasnější světlo. Použijte stativ a samospoušť, abyste předešli pohybu fotoaparátu při pořizování fotografie.

Je-li fotografie rozmazána jen nepatrně, zkuste použít nástroj Korekce fotografie, který je k dispozici v Editoru obrázků. Další informace naleznete v části "Ruční úprava obrazů."

 • část obrázku není dostatečně ostrá.

Řešení: Zkuste nastavit vyšší hodnotu clony. Fotografujte z větší vzdálenosti při maximálním optickém zvětšení. Zaostřete na kterýkoli bod mezi středem a okrajem obrazu.

 • blesk způsobuje odlesky

Řešení: Vypněte blesk nebo zkuste použít jiné zdroje světla a zvětšete vzdálenost mezi aparátem a dokumentem.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article