Přidávání obrázků bez zpracování

Při skenování a otevírání obrazů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR můžete používat automatizované úlohy Rychlé skenování, Rychlé otevření nebo Skenovat a uložit jako obrázek v okně Úloha. Jsou užitečné zejména v případě, že máte velmi objemný dokument a potřebujete rozpoznat jen některé jeho stránky.

Podrobnosti viz "Kopírování obsahu z dokumentů" a "Ukládání obrazu strany."

  1. V rozevíracím seznamu Barevný režim vyberte možnost plnobarevný nebo černobílý režim.

Důležité! Po převodu dokumentu do černobílé podoby již nelze barvy obnovit.

  1. Klikněte na tlačítko automatizované úlohy, kterou potřebujete:
    • Rychlé skenování slouží k naskenování papírových dokumentů a otevírání obrazů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR
    • Rychlé otevření se používá k otevření dokumentů PDF a obrazových souborů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR
    • Skenovat a uložit jako obrázek slouží k naskenování dokumentů a uložení skenů. Jakmile je skenování dokončeno, otevře se dialogové okno ukládání obrazu.

Kompletní přehled formátů, v nichž lze naskenované obrazy ukládat, je uveden v části "Podporované formáty obrazů."

Výsledné obrazy budou přidány do nového dokumentu aplikace ABBYY FineReader nebo uloženy do vámi zvolené složky.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article