Otevření obrázku nebo dokumentu PDF

Aplikace ABBYY FineReader 12 umožňuje otevírat soubory PDF a obrazové soubory podporovaných formátů.

Chcete-li otevřít soubor PDF nebo obrazový soubor, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na tlačítko Otevřít na hlavním panelu nástrojů, nebo klikněte na možnost Otevřít soubor PDF nebo obrázek… v nabídce Soubor.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte jeden nebo více souborů.
  3. Byl-li vybrán vícestránkový soubor, můžete zadat rozsah stran, které chcete otevřít.
  4. Povolte možnost Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány, chcete-li provádět automatické předběžné zpracování obrazů.

Tip: Dialog Možnosti umožňuje navolit, jak budou obrazy předběžně zpracovávány: které vady budou odstraňovány, zda bude dokument analyzován atd. Chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, klikněte na tlačítko Možnosti…. Více informací o předběžném zpracování viz Možnosti skenování a otevírání."

Poznámka: Je-li v době, kdy otevíráte nové stránky dokumentů nebo obrázků, otevřený dokument aplikace FineReader, nové stránky budou přidány na konec tohoto dokumentu aplikace FineReader. Není-li otevřen žádný dokument aplikace FineReader, z nových stránek se vytvoří nový.

Více informací o dokumentech aplikace FineReader a jejich stránkách naleznete v části "Co je dokument aplikace FineReader?".

Poznámka: Přístup k některým souborům PDF je omezen ze strany autorů. Tato omezení zahrnují ochranu heslem, omezení otevírání dokumentu a omezení kopírování obsahu. Při otevírání takových souborů může aplikace ABBYY FineReader požadovat heslo.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article