Práce se službami online úložišť

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje otevírání obrazů a souborů PDF ze služeb online úložišť, jako jsou např. Dropbox, SkyDrive a Google Drive, a ukládání rozpoznaných textů do těchto služeb online úložišť. Přístup k místům online úložišť je snadný - z dialogových oken aplikace ABBYY FineReader pro otevírání a ukládání.

Otevření obrazu nebo souboru PDF z místa online úložiště:

  1. V aplikaci ABBYY FineReader klepněte na tlačítko Otevřít nebo klikněte na položku Otevřít soubor PDF nebo obrázek… v nabídce Soubor.
  2. V dialogovém okně Otevřít obraz klikněte na kartu Oblíbené nebo Poslední místa a vyberte požadovanou službu úložiště.

  1. Vyberte jeden nebo více obrazových souborů.
  2. V případě několikastránkového dokumentu zadejte rozsah stránek.
  3. Podle potřeby povolte Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány.

Tip: Klikněte na položku Možnosti…, chcete-li zvolit možnosti zpracování a předběžného zpracování. Můžete si například vyžádat, aby program opravoval jisté vady obrazu, analyzoval obrazy nebo obrazy po jejich přidání načítal. Podrobnosti viz "Možnosti skenování a otevírání."

Poznámka: Je-li aktuálně otevřen dokument ABBYY FineReader, obrazy stran se připojí na konec dokumentu. Jinak bude vytvořen nový dokument ABBYY FineReader.

Podobným způsobem lze ukládat rozpoznané texty do služeb online úložišť.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article