Ukládání obrazu strany

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání obrazů stránek včetně skenů.

Zvolte jeden nebo více obrazů:

  1. Stránky zvolte v okně Stránky.
  2. V nabídce Soubor klikněte na položku Uložit stránky jako obrázky…
  3. V následně otevřeném dialogovém okně zvolte diskovou jednotku a složku, do které chcete soubor uložit.
  4. Vyberte grafický formát, v němž chcete obraz uložit.

Důležité! Pokud chcete uložit více stránek do jediného souboru, zvolte formát TIF a vyberte možnost Uložit jako vícestránkový obrazový soubor.

Podrobnosti naleznete v části " Podporované formáty obrazu."

  1. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Tip: Při ukládání lze zvolit formát obrazu a způsob komprese. Komprese obrazu umožňuje zmenšit velikost souboru. Způsoby používané pro kompresi obrazu se liší podle kompresního poměru a množství ztracených dat. Výběr způsobu komprese určují dva faktory: kvalita výsledného obrazu a velikost souboru.

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje použití následujících způsobů komprese:

  • ZIP

Jde o bezztrátový způsob a používá se pro obrazy, které obsahují velké sekce jedné barvy. Tato metoda se využívá například pro snímky obrazovky a pro černobílé obrazy.

  • JPEG

Používá se pro obrazy ve stupních šedi nebo v barvě, například pro fotografie. Tento způsob nabízí velmi vysokou kompresi, má však za následek ztrátu dat a nižší kvalitu obrazu (rozmazané okraje a slabší paletu barev).

  • CCITT Group 4

Bez ztráty dat. Běžně se používá pro černobílé obrazy vytvořené v grafických programech nebo oskenované obrázky. Komprese CCITT Group 4 je široce používaným způsobem komprese, aplikovatelným téměř na všechny obrazy.

  • Zhuštěné bity (Packbits)

Bez ztráty dat. Používá se pro naskenované černobílé obrazy.

  • LZW

Bez ztráty dat. Používá se pro grafiku a obrázky ve stupních šedé.

Nastavení na kartě Uložit > PDF dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti) se používají při ukládání obrazů stran jako PDF typu "pouze obrázek".

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article