Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně

Aplikace ABBYY FineReader před rozpoznáváním analyzuje obrazy stránek a zjistí různé typy oblastí, jako například oblasti Textu, Obrázku,Obrázku na pozadí, Tabulky nebo Čárového kódu. Tato analýza určí, které oblasti budou rozpoznány a v jakém pořadí. V uživatelském rozhraní se různé typy oblastí rozlišují barvami okrajů.

Pokud na některou oblast kliknete, zvýrazní se a stane se aktivní. Mezi oblastmi se můžete pohybovat stiskem klávesy TAB. Čísla oblasti určují pořadí, v jakém jsou vybírány při stisku klávesy Tab. Ve výchozím nastavení nejsou tyto oblasti v okně Obraz viditelné a zobrazí se jen tehdy, je-li vybrán nástroj Uspořádat oblasti.

Nástroje pro ruční vykreslení a úpravu oblastí naleznete v okně Obraz a na místních panelech nástrojů pro oblasti Text, Obrázek, Obrázek na pozadí a Tabulka (místní panely nástrojů se zobrazí vedle aktivní oblasti).

Důležité! Po dokončení úpravy oblastí spusťte proces OCR znovu.

Nástroje pro úpravu oblasti můžete použít k následujícím úkonům:

Vytvoření nové oblasti

 1. V okně Obraz klikněte na nástroj:

vykreslí rozpoznávanou oblast

vykreslí Textovou oblast;

vykreslí Oblast obrázku;

vykreslí Oblast obrázku na pozadí;

vykreslí Oblast tabulky.

 1. Podržte levé tlačítko myši a pohybujte ukazatelem myši, čímž se oblast vykreslí.

Nové oblasti lze kreslit i bez volby nástroje na panelu nástrojů okna Obraz. Můžete jednoduše vykreslit oblast na obrazu pomocí jedné z následujících kombinací kláves:

 • Ctrl+Shift vykreslí Textovou oblast
 • Alt+Shift vykreslí oblast Obrázku
 • Ctrl+Alt vykreslí oblast Tabulky
 • Ctrl+Shift+Alt vykreslí oblast Čárového kódu

Můžete změnit typ oblasti. Pravým tlačítkem myši klikněte v místní nabídce ve zvolené oblasti na volbu Změnit typ oblasti a vyberte požadovaný typ oblasti.

Nastavení okrajů oblasti

 1. Kurzor myši umístěte na okraj oblasti.
 2. Levým tlačítkem myši ji přetáhněte požadovaným směrem.

Poznámka: Umístěním ukazatele myši do rohu oblasti lze současně nastavit vertikální i horizontální okraje oblasti.

Přidání/odebrání částí oblasti

 1. Vyberte nástroj / z místní nabídky pro oblast Textu, Obrázku nebo Obrázku na pozadí.
 2. Kurzor myši umístěte dovnitř oblasti a zvolte část obrazu. Tento segment se do oblasti přidá nebo se z ní odstraní.
 3. Okraje oblasti upravte podle potřeby.

Poznámka:

 1. Tyto nástroje lze použít jen na oblast Textu,Obrázku nebo Obrázku na pozadí. V oblasti Tabulky nebo Čárového kódu nelze části přidávat ani odstraňovat.
 2. Okraje oblasti lze měnit také přidáním úchytů pro změnu velikosti. Výsledné segmenty lze s použitím myši přetáhnout jakýmkoli směrem. Pro přidání nového úchytu pro změnu velikosti přesuňte kurzor na požadovanou pozici na okraji a při současném stisku Ctrl+Shift (tím se ukazatel myši změní v záměrný kříž) na ně klikněte. Na okraji oblasti se objeví nový úchyt pro změnu velikosti.

Výběr jedné nebo více oblastí

 • Zvolte jeden z nástrojů , , , , , nebo V panelu nástrojů okna Obraz a při současném stisku klávesy Ctrl klikněte na požadované oblasti. Výběr lze zrušit dalším kliknutím na vybranou oblast.

Přesunutí oblasti

 • Zvolte oblast a při současném přidržení klávesy Ctrl s ní pohybujte.

Provádění změny uspořádání oblastí

 1. Klikněte na na panelu nástrojů a klikněte na Uspořádat oblasti v nabídce Oblast.
 2. Oblasti zvolte v pořadí požadovaném pro výstupní dokument.

Poznámka: Oblasti jsou během automatické analýzy stránek automaticky číslovány zleva doprava bez ohledu na směr textu v obraze.

Odstranění oblasti

 • Vyberte oblasti, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu Delete.
 • Vyberte oblasti, které chcete odstranit, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Odstranit v místní nabídce.
 • Vyberte nástroj a klikněte na oblast, kterou chcete odstranit.

Odstranění všech oblastí:

 • Klikněte na možnost Odstranit všechny oblasti a text v místní nabídce okna Obraz.

Důležité! Odstraněním oblasti z již rozpoznaného obrazu se odstraní i odpovídající fragment v okně Text.

Změna orientace textu

 • Klikněte na oblast pravým tlačítkem myši, klikněte na Vlastnosti v její místní nabídce. Otevře se panel Vlastnosti oblasti. Poté zvolte požadovanou orientaci textu z rozevíracího seznamu Orientace.

Více informací o úpravách vlastností textu v textových oblastech naleznete v části "Úprava vlastností textové oblasti ."

Změna barvy okrajů oblasti

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje > Možnosti…) a klikněte na kartu Zobrazit.
 2. Z nabídky Vzhled vyberte typ oblasti a z palety Barev zvolte barvu.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article