Ha nem megfelelő a blokkok felismerése

Az ABBYY FineReader felismerés előtt elemzi az oldalképeket, és megkeresi ezeken a képeken a különféle blokktípusokat, úgymint a szöveg-, kép-, háttérkép-, táblázat- és vonalkódblokkot. Ez az elemzés állapítja meg, hogy mely blokkok és milyen sorrendben kerüljenek felismerésre. A felhasználói felületen a különféle blokktípusokat szegélyszíneik alapján különbözteti meg a program.

Ha egy blokkra kattint, kiemelésre kerül, és aktívvá válik. A Tab billentyű lenyomásával a blokkok között lépkedhet is. A blokk számai határozzák meg azt a sorrendet, mely szerint a Tab billentyű lenyomásakor kijelölésre kerülnek. Alapértelmezésként ezek a blokkszámok a Kép ablakban nem láthatók, csak a Blokkok rendezése eszköz választásakor jelennek meg.

A blokkok kézi rajzolásához és szerkesztéséhez szükséges eszközök a Kép ablakban, valamint a szöveg-, a kép-, a háttérkép- és a táblázatblokk előugró eszköztárain találhatók (az előugró eszköztárak az aktív blokk mellett jelennek meg).

Fontos! Miután befejezte a blokkok szerkesztését, futtassa le ismét az OCR-folyamatot.

A blokkszerkesztő eszközöket a következő műveletekhez használhatja:

Új blokk létrehozása

 1. Kattintson egy eszközre a Kép ablakban:

felismerési blokk rajzolásához;

szövegblokk rajzolásához;

képblokk rajzolásához;

háttérképblokk rajzolásához;

táblázatblokk rajzolásához.

 1. Tartsa lenyomva a bal egérgombot, és az egérmutató mozgatásával rajzoljon egy blokkot.

Új blokkok a Kép ablak eszköztárán lévő eszköz választása nélkül rajzolhatók. A következő billentyű-kombinációkkal egyszerűen rajzolhat blokkot a képre:

 • Ctrl+Shift szövegblokkot rajzol
 • Alt+Shift képblokkot rajzol
 • Ctrl+Alt táblázatblokkot rajzol
 • Ctrl+Shift+Alt vonalkódblokkot rajzol

A blokk típusa módosítható. Kattintson jobb gombbal a kijelölt blokkra, a helyi menüben kattintson a Blokktípus módosítása parancsra, ezután kattintson a kívánt blokktípusra.

A blokkszegélyek igazítása

 1. Helyezze az egérkurzort a blokkszegélyre.
 2. Kattintson bal gombbal, és húzza a kívánt irányba.

Megjegyzés: Valamely blokk függőleges és vízszintes szegélyeit az egérmutatónak a blokk egyik sarkára helyezésével egyszerre igazíthatja.

Blokkrészek hozzáadása/eltávolítása

 1. A szöveg-, kép- vagy háttérképblokk előugró eszköztárán válassza az / eszközt.
 2. Helyezze az egérkurzort a blokk belsejére, és jelölje ki a kép egy részét. Ez a szegmens hozzáadásra, illetve eltávolításra kerül a blokkból.
 3. Igazítson a blokkszegélyen, ha szükséges.

Megjegyzés:

 1. Ezek az eszközök csak szöveg-, kép- vagy háttérképblokkon alkalmazhatók. Táblázat- vagy vonalkódblokkhoz szegmens nem adható hozzá, illetve nem törölhető.
 2. A blokkszegélyek méretezőelemek hozzáadásával ugyancsak igazíthatók. Az eredményül kapott szegmensek az egérrel bármelyik irányba húzhatók. Új méretezőelem hozzáadásához a Ctrl+Shift lenyomva tartása közben helyezze a kurzort a szegély kívánt pontjára (ez célkeresztre váltja a mutatót), és kattintson. Új méretezőelem tűnik fel a blokkszegélyen.

Egy vagy több blokk kijelölése

 • A Kép ablak eszköztárán válassza a , , , , , vagy a eszközt, és a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben kattintson a kívánt blokkokra. A kijelölés visszavonásához kattintson még egyszer a kijelölt blokkra.

Blokk mozgatása

 • Jelöljön ki egy blokkot, és mozgassa a Ctrl billentyű lenyomva tartása közben.

A blokkok átrendezése

 1. Kattintson a gombra az eszköztáron, vagy a Blokk menüben kattintson a Blokkok sorrendje parancsra.
 2. Jelölje ki a blokkokat a kimeneti dokumentum számára a kívánt sorrendben.

Megjegyzés: A blokkok számozása balról jobbra automatikus az automatikus oldalelemzés során, a képen lévő szöveg irányától függetlenül.

A blokkok törlése

 • Jelölje ki a törölni kívánt blokkokat, majd nyomja meg a Delete billentyűt.
 • Jelölje ki a törölni kívánt blokkokat, kattintson jobb gombbal valamelyikükre, ezután a helyi menüben kattintson a Törlés parancsra.
 • Válassza az eszközt, és kattintson a törölni kívánt blokkra.

Az összes blokk törlése:

 • Kattintson Az összes blokk és szöveg törlése parancsra a Kép ablak helyi menüjében.

Fontos! Blokknak egy már felismert képről való törlésével a megfelelő részlet a Szöveg ablakban is törlésre kerül.

A szövegtájolás módosítása

 • Kattintson jobb gombbal egy blokkra, annak helyi menüjében kattintson a Tulajdonságok parancsra a Blokk tulajdonságai panel megnyitásához, ezt követően válassza ki a kívánt szövegirányt a Tájolás legördülő listából.

A szövegblokkok szövegtulajdonságainak szerkesztéséről bővebb információ a "Szövegblokk tulajdonságainak módosítása " témakörben található.

A blokkszegélyek színének módosítása

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt (Eszközök >Beállítások…), ezután kattintson a Nézet fülre.
 2. Válassza ki a blokktípust a Megjelenés alatt, és válasszon egy színt a Színpalettán.

1/14/2020 5:26:19 PM


Please leave your feedback about this article