Kontrola textů v okně Text

Rozpoznané texty můžete upravovat buď přímo v okně Text, nebo v dialogovém okně Ověřování (klikněte na položku Nástroje > Ověřování… a dialogové okno se otevře). V dialogovém okně Ověřování můžete kontrolovat slova rozpoznaná s nízkou věrohodností, opravovat pravopisné chyby a přidávat nová slova do uživatelského slovníku.

Kontrola textů v okně Text

V okně Text můžete výsledky rozpoznávání kontrolovat, upravovat a formátovat.

Panel nástrojů okna Text v levé části okna obsahuje tlačítka, která vám umožní kontrolovat pravopis. Pomocí tlačítek / lze přejít na další / předchozí slovo nebo znak rozpoznaný s nízkou věrohodností . Pokud nejsou znaky rozpoznané s nízkou věrohodností zvýrazněny, klikněte na tlačítko na panelu nástrojů okna Text.

Kontrola slova rozpoznaného s nízkou věrohodností v okně Text:

 1. Klikněte na slovo v okně Text. Slovo bude zvýrazněno v okně Obraz. Ve stejném okamžiku se v okně Lupa zobrazí zvětšený obrázek.
 2. Pokud je to nutné, opravte slovo v okně Text.

Tip: Můžete vkládat symboly, které nejsou na klávesnici, a to kliknutím na tlačítko . Použít lze také dialogové okno Ověřování.

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete porovnat zdrojový a výsledný dokument.

Nástroje pro formátování textu lze nalézt

 • v panelu nástrojů v okně Text

 • v podokně Vlastnosti textu (klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli v okně Text a poté klikněte na možnost Vlastnosti v místní nabídce a podokno se zobrazí)

Poznámka: Použijte tlačítka a pro pohyb po podokna Vlastnosti, je-li okno Text příliš úzké a celé podokno není vidět.

Více pokynů, jak lze změnit vzhled hlavního okna a nástroje, které jsou k dispozici v panelech nástrojů, je k dispozici v částech "Hlavní okno" a "Panely nástrojů".

Kontrola rozpoznaného textu v dialogovém okně Ověřování

Aplikace ABBYY FineReader nabízí dialogové okno Ověřování, kde můžete kontrolovat a opravovat slova obsahující znaky rozpoznané s nízkou věrohodností. Dialogové okno Ověřování se otevírá kliknutím na na hlavním panelu nástrojů a kliknutím na položku Nástroje > Ověřování…

V dialogovém okně Ověřování můžete:

 • Přeskočit zvýrazněné slovo bez provedení změn. Klikněte-li na možnost Přeskočit, zvýraznění bude odstraněno.
 • Zaměnit zvýrazněné slovo jednou z navrhovaných alternativ. Jednoduše zvolte správný návrh v okně napravo a klikněte na možnost Nahradit.
 • Přidat zvýrazněné slovo do slovníku kliknutím na tlačítko Přidat do slovníku.

Až program na toto slovo narazí příště, již je nebude považovat za chybu.

Podrobnosti viz "Práce s uživatelskými slovníky" níže.

 • Změnit písmo a použít efekty písma.
 • Vložit do textu znaky, které nejsou na klávesnici. Chcete-li do textu vložit znak, který se nenachází na klávesnici, klikněte na tlačítko a poté na možnost Další symboly… V dialogovém okně Symbol vyberte požadovaný podsoubor z rozevíracího seznamu Podsoubor (např. Základní řecké symboly nebo Symboly měn). Dále dvakrát klikněte na znak, který chcete vložit. Můžete také zadat kód znaku v kódování Unicode, a to v okně Kód znaku.

Tip: Pro změnu možností kontroly klikněte na tlačítko Možnosti….

Jsou-li kontrolované texty napsány čínsky, japonsky nebo korejsky, program nabídne místo znaků rozpoznaných s malou důvěryhodností podobně vypadající znaky.

Práce s uživatelskými slovníky

Při čtení textu aplikace ABBYY FineReader kontroluje rozpoznaná slova ve svých slovnících. Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání OCR zvýšit přidáním těchto slov do uživatelského slovníku.

Poznámka: Pro některé z podporovaných jazyků nemusejí být uživatelské slovníky k dispozici.

Chcete-li přidat slov do slovníku při kontrole pravopisu, zvolte jednu z následujících možností:

 • V nabídce Nástroje klikněte na Ověřování… a poté na Přidat do slovníku v dialogovém okně Ověřování
 • V okně Text klikněte pravým tlačítkem myši na slovo, které chcete přidat do slovníku, a v místní nabídce pak klikněte na možnost Přidat do slovníku.

Poznámka: Přidáváte-li slovo do slovníku, ujistěte se, že je zvolen správný jazyk.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article