Kontrola textov v textovom okne

Rozpoznané texty môžete upravovať priamo v okne Text alebo v dialógovom okne Overovanie (kliknite na Nástroje > Overovanie… a otvorí sa dialógové okno). V dialógovom okne Overovanie si môžete prečítať neisté slová, opravovať pravopisné chyby a pridávať nové slová do používateľského slovníka.

Kontrola textov v textovom okne

Výsledky rozpoznávania môžete kontrolovať, upravovať a formátovať v okne Text.

Panel nástrojov okna Text v ľavej časti okna obsahuje tlačidlá, ktoré umožňujú kontrolu pravopisu. Tlačidlami / prejdite na ďalšie/predchádzajúce neisté slovo alebo neistý znak. Ak neisté znaky nie sú zvýraznené, kliknite na tlačidlo na paneli nástrojov okna Text.

Kontrola neistého slova v okne Text:

 1. V okne Text kliknite na slovo. Slovo sa zvýrazní v okne Snímka. Súčasne sa na zväčšenej snímke zobrazí okno Priblíženie.
 2. Ak je to potrebné, opravte slovo v okne Text.

Tip: Po kliknutí na tlačidlo môžete vkladať aj symboly, ktoré nie sú na klávesnici. Môžete použiť aj dialógové okno Overovanie.

Táto metóda sa hodí vtedy, keď potrebujete porovnať zdrojové a výstupné dokumenty.

Nástroje na formátovanie textu nájdete na

 • paneli s nástrojmi v okne Text

 • table Vlastnosti textu (kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v okne Text a potom kliknite na kontextovú ponuku Vlastnosti, aby sa tabla zobrazila)

Poznámka: Pomocou tlačidiel a sa môžete pohybovať po table Vlastnosti, ak je okno Text príliš úzke a nevidíte celú tablu.

Ak chcete zistiť, ako môžete zmeniť vzhľad hlavného okna a dostupných nástrojov na paneloch nástrojov, pozrite si časti "Hlavné okno" a "Panely nástrojov".

Kontrola rozpoznaného textu v dialógovom okne Overovanie

Program ABBYY FineReader ponúka dialógové okno Overovanie, v ktorom môžete skontrolovať a opraviť slová obsahujúce neisté znaky. Dialógové okno Overovanie otvoríte kliknutím na na hlavnom paneli nástrojov alebo kliknutím na Nástroje > Overovanie…

V dialógovom okne Overovanie môžete:

 • Preskočiť zvýraznené slovo bez vykonania akýchkoľvek zmien. Po kliknutí na Preskočiť sa zvýraznenie odstráni.
 • Nahraďte zvýraznené slovo jedným z ponúkaných variantov. Jednoducho vyberte správny návrh v poli napravo a kliknite na tlačidlo Nahradiť.
 • Pridajte zvýraznené slovo do slovníka kliknutím na tlačidlo Pridať do slovníka.

Keď program nabudúce narazí na toto slovo, už ho nebude považovať za chybu.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti "Práca so slovníkmi používateľa".

 • Zmeňte písmo a použite efekty písma.
 • Vložte do textu znaky, ktoré nie sú na klávesnici. Ak chcete vybrať znak, ktorý nie je k dispozícii na klávesnici, kliknite na tlačidlo a potom kliknite na Ďalšie symboly… V dialógovom okne Symbol vyberte požadovanú podskupinu z rozbaľovacieho zoznamu Podmnožina (napríklad Základná gréčtina alebo Symboly finančných mien). Potom dvakrát kliknite na znak, ktorý chcete vložiť. Alternatívne môžete zadať kód Unicode znaku v poli Kód znaku.

Tip: Ak chcete zmeniť možnosti kontroly, kliknite na Možnosti…

Pri kontrole textov napísaných v čínštine, japončine alebo kórejčine program navrhne znaky podobného vzhľadu ako znaky rozpoznávané s nízkou istotou.

Práca s používateľskými slovníkmi

Pri čítaní textu ABBYY FineReader kontroluje rozpoznané slová podľa svojich slovníkov. Ak sa vo vašom texte vyskytuje veľké množstvo špeciálnych pojmov, skratiek a názvov, môžete zvýšiť kvalitu rozpoznávania OCR ich pridaním do používateľského slovníka.

Poznámka: Používateľské slovníky nemusia byť k dispozícii pre niektoré z podporovaných jazykov.

Ak chcete pridať slovo do používateľského slovníka, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • V ponuke Nástroje kliknite na Overovanie… a potom kliknite na Pridať do slovníka v dialógovom okne Overovanie
 • V okne Text kliknite pravým tlačidlom myši na slovo, ktoré chcete pridať a kliknite na Pridať do slovníka v kontextovej ponuke.

Poznámka: Pri pridávaní slova do slovníka sa presvedčte, či je vybratý správny jazyk.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article