Podporované formáty obrázkov

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam formátov obrázkov podporovaných programom ABBYY FineReader 12.

Formát Prípona súboru Otvoriť Uložiť
Bitová mapa bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, čiernobiele bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, sivá bmp, dib, rle + +
Bitová mapa, farebné bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, čiernobiele dcx + +
DCX, sivé dcx + +
DCX, farebné dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, sivé jp2, j2k + +
JPEG 2000, farebné jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, sivé jpg, jpeg + +
JPEG, farebné jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, čiernobiele pcx + +
PCX, sivé pcx + +
PCX, farebné pcx + +
PNG png + +
PNG, čiernobiele png + +
PNG, sivé png + +
PNG, farebné png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia CCITT skupina 4 tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, čiernobiele, kompresia LZW tif, tiff + +
TIFF, sivé nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia JPEG tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, odtiene sivej, kompresia LZW tif, tiff + +
TIFF, farebné nekomprimované tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia Packbits tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia JPEG tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia ZIP tif, tiff + +
TIFF, farebné, kompresia LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 alebo staršie pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (vyžaduje sa systém Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article