Prispôsobenie pracovnej plochy

 • Nepoužívané tably môžete dočasne skryť. Tably zobrazíte/skryjete pomocou ponuky Zobraziť alebo klávesových skratiek:
  • F5 pre okno Strany
  • F6  pre okno Snímka
  • F7  pre okná Snímka a Text
  • F8 pre okno Text
  • Ctrl+F5 pre okno Priblíženie
 • Veľkosť okna môžete zmeniť ťahaním aktívnych rohov okna myšou.
 • Môžete takisto zmeniť polohu okien Strany a Priblíženie. Použite príkazy v ponuke Zobraziť alebo v ponuke skratiek okna.
 • Môžete prispôsobiť zobrazenie výstrah a chybových hlásení počas svojej práce s programom. Príkazom Zobraziť okno Upozornenia v ponuke Zobraziť sa zapína a vypína zobrazenie okna upozornení a chýb.
 • Tablu Vlastnosti v oknách Snímka alebo Text zobrazíte alebo skryjete tak, že kdekoľvek v okne kliknete pravým tlačidlom myši a potom kliknete v kontextovej ponuke na  Vlastnosti. Alternatívne môžete kliknúť na alebo v spodnej časti týchto okien.
 • Nastavenia niektorých okien si môžete prispôsobiť na karte Zobraziť v dialógovom okne Možnosti.

Všetky strany dokumentu sa zobrazujú v okne Strany. K dispozícii sú dva náhľady stránky. Ak chcete zmeniť aktuálne zobrazenie strany, postupujte jedným z týchto spôsobov:

 • V okne Strany kliknite na tlačidlo alebo na paneli nástrojov.
 • V ponuke Zobraziť kliknite na Okno Strany a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v okne Strany, kliknite na Okno Strany... v kontextovej ponuke a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti.
 • Kliknite na Nástroje > Možnosti… a otvorí sa dialógové okno Možnosti, kliknite na kartu Zobraziť a potom kliknite na Miniatúry alebo na Podrobnosti v okne Strany.

Stranu otvoríte tak, že v okne Strany kliknete na jej miniatúru (v režime Miniatúry) alebo dvakrát kliknete na jej číslo (režim Podrobnosti). V okne Snímka uvidíte snímku strany a v okne Text sa zobrazí výsledok rozpoznávania (ak bol dokument už rozpoznaný).

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article