Otvoriť snímku alebo dokument PDF

Program ABBYY FineReader 12 umožňuje otvoriť súbory PDF a súbory so snímkami v podporovaných formátoch.

Súbor PDF alebo súbor so snímkami sa otvorí nasledujúcimi krokmi:

  1. Kliknite na Otvoriť na hlavnom paneli nástrojov alebo kliknite na Otvoriť súbor PDF alebo snímku… v ponuke Súbor.
  2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viaceré súbory.
  3. Ak ste si vybrali súbor s viacerými stranami, môžete zadať rozsah strán, ktoré chcete otvoriť.
  4. Aktivujte možnosť Automaticky spracovať strany pri ich pridaní, ak snímky chcete automaticky predbežne spracovať.

Tip: Dialógové okno Možnosti vám umožní vybrať si, ako sa snímky predbežne spracujú: ktoré chyby sa odstránia, či sa dokument bude analyzovať a podobne. Dialógové okno Možnosti sa otvorí kliknutím na tlačidlo Možnosti…. Viac informácií o nastaveniach predspracovania, pozri „Možnosti pri skenovaní a otváraní“.

Poznámka: Ak je otvorený dokument FineReader pri otvorení nových snímok so stranami alebo dokumentmi, nové strany sa pridajú na koniec tohto dokumentu v programe FineReader. Ak nie je otvorený žiadny dokument programu FineReader, vytvorí sa nový z nových strán.

Viac informácií o dokumentoch programu FineReader a o ich stranách nájdete v časti „Čo je dokument programu FineReader?“.

Poznámka: Prístup k niektorým súborom PDF je ich autormi obmedzený. Medzi takéto obmedzenia patrí ochrana heslom, obmedzenia otvárania dokumentu a obmedzenia kopírovania obsahu. Pri otváraní týchto súborov môže program ABBYY FineReader požadovať heslo.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article