Panely nástrojov

V hlavnom okne programu ABBYY FineReader je niekoľko panelov s nástrojmi. Tlačidlá na paneloch nástrojov ponúkajú jednoduchý prístup k príkazom a funkciám programu. Tie isté príkazy môžu byť vykonané prostredníctvom ponuky programu i použitím klávesových skratiek.

Panel nástrojov Hlavný panel nástrojov má pevne určenú množinu tlačidiel všetkých základných operácií: otváranie dokumentu, skenovanie strany, otváranie snímky, rozpoznávanie strán, ukladanie výsledkov atď.

Panel rýchleho prístupu môžete prispôsobiť pridaním špeciálnych tlačidiel pre prakticky každý príkaz a pre každú funkciu programu. Štandardne sa tento panel nezobrazuje v hlavnom okne. Zobrazíte ho kliknutím na Zobraziť > Panely s nástrojmi > Panel rýchleho prístupu. Alternatívne kliknite pravým tlačidlom myši na hlavný panel nástrojov a kliknite na Panel rýchleho prístupu.

V oknách Strany, Snímka a Text sa panely nástrojov nachádzajú v ľavej a hornej časti. Nie je možné zmeniť tlačidlá na paneli nástrojov v okne Strany. Panely nástrojov v oknách Snímka a Text je možné plne prispôsobiť.

Pridanie alebo odstránenie tlačidiel panelu s nástrojmi:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Prispôsobiť… a otvorte dialógové okno panelu s nástrojmi Prispôsobiť panel nástrojov a skratky.
  2. Kliknite na kartu Panely nástrojov a vyberte kategóriu v poli Kategórie.

Poznámka: Vždy, keď vyberiete novú kategóriu, zmenia sa podľa súboru príkazov (ktoré sa nachádzajú v hlavnej ponuke) aj príkazy v zozname Príkazy.

  1. V poli Panel nástrojov vyberte panel s nástrojmi, do ktorého chcete pridať alebo z ktorého chcete odstrániť príkaz.
  2. Vyberte príkaz v Príkazy a kliknite na >> alebo << na pridanie alebo odstránenie príkazu.
  3. Kliknutím na OK zmeny uložíte.
  4. Ak chcete zobraziť Panel rýchleho prístupu v predvolenom nastavení, kliknite na Obnoviť všetky.

Okno Upozornenia zobrazuje chyby a upozornenia vznikajúce pri behu programu.

Ak chcete zobraziť okno Upozornenia, kliknite na Zobraziť > Zobraziť okno Upozornenia.

Chyby a upozornenia sa zobrazujú pre stranu, ktorá je práve vybratá v okne Strany. Na posun medzi upozorneniami a chybami sa používajú tlačidlá   a .

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article