Ak papierový dokument obsahuje neštandardné písma

Program ABBYY FineReader 12 kontroluje rozpoznané slová podľa vnútorného slovníka. Ak text, ktorý chcete rozpoznávať, obsahuje veľa špeciálnych termínov, skratiek a názvov, presnosť rozpoznávania môžete zlepšiť ich pridaním do slovníka.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky….
  2. V dialógovom okne Používateľské slovníky vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť….
  3. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne napíšte slovo a kliknite na Pridať alebo vyberte slovo a kliknite na Zmazať.

Ak slovník už obsahuje slovo, ktoré sa pokúšate pridať, zobrazí sa správa konštatujúca, že slovo, ktoré sa pokúšate pridať, už je v slovníku.

Môžete si naimportovať používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader (t. j. verzie 9.0, 10 a 11).

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky…, vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť….
  2. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne kliknite na tlačidlo Importovať… a vyberte súbor so slovníkom, ktorý chcete importovať (musí mať príponu *.pmd, *.txt alebo *.dic).

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article