Jeśli tekst zawiera zbyt wiele specjalistycznych lub rzadkich terminów

Program ABBYY FineReader 12 sprawdza rozpoznane słowa w swoim wewnętrznym słowniku. Jeśli rozpoznawany tekst zawiera wiele specjalistycznych terminów, skrótów lub nazw, można zwiększyć jakość rozpoznawania, dodając te wyrazy do słownika.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przeglądaj słowniki….
  2. W oknie dialogowym Słowniki użytkownika wybierz odpowiedni język i kliknij przycisk Przeglądaj….
  3. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym wpisz słowo i kliknij przycisk Dodaj lub wybierz słowo i kliknij przycisk Usuń.

Jeżeli dodawane słowo znajduje się już w słowniku, zostanie wyświetlona stosowna informacja.

Można zaimportować słowniki użytkownika utworzone w poprzednich wersjach programu ABBYY FineReader (obsługiwane są wersje 9.0, 10 i 11).

  1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Przeglądaj słowniki…, a następnie wybierz żądany język i kliknij przycisk Przeglądaj….
  2. Zostanie otwarte okno dialogowe Słownik. W oknie tym kliknij przycisk Importuj… i wybierz plik słownika, który chcesz zaimportować (musi mieć rozszerzenie *.pmd, *.txt lub *.dic).

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article