Zapisywanie w formacie HTML

Aby zapisać tekst w formacie HTML:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz polecenie Zapisz w formacie HTML. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać opcję Dokument HTML.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę HTML.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Elastyczny układ

Wybór tej opcji pozwala na utworzenie dokumentu z zachowaniem oryginalnego formatowania. Dokument wyjściowy można swobodnie edytować.

  • Tekst sformatowany

Wybór tej opcji zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zapewnia zachowania dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej strony. (Teksty pisane od prawej do lewej zostaną wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

  • Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane.

Użyj CSS

Wybierz tę opcję, aby zapisać plik w formacie HTML 4, który umożliwia zachowanie układu dokumentu dzięki zastosowaniu tabeli stylów zagnieżdżonej w pliku HTML.

Ustawienia tekstu

  • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy. Jeśli opcja ta nie jest włączona, cały rozpoznany tekst zostanie w dokumencie HTML zapisany w jednym wierszu.

  • Zachowaj kolor tekstu i tła

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego koloru liter.

  • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

Podpowiedź:

  • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
  • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową lub jej typ, wybierz odpowiednią stronę kodową lub typ strony kodowej z list rozwijanych w obszarze Kodowanie.

Ustawienia książki

Zaznacz opcję Wygeneruj spis treści i użyj go do podzielenia książki na pliki, jeśli konwertujesz drukowaną książkę na format elektroniczny. Program ABBYY FineReader potrafi automatycznie zapisywać poszczególne rozdziały książki w osobnych plikach HTML i tworzyć odnośniki do nich w spisie treści. Dokument można także podzielić na oddzielne pliki HTML wg nagłówków poziomu pierwszego lub drugiego.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article