Wprowadzenie do programu ABBYY FineReader 12

ABBYY FineReader jest programem służącym do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), przeznaczonym do konwersji skanowanych dokumentów, dokumentów PDF i plików obrazów (w tym zdjęć cyfrowych) na formaty umożliwiające edycję.

Zalety programu ABBYY FineReader 12

Szybkie i dokładne rozpoznawanie

 • Zastosowana w programie ABBYY FineReader technologia OCR pozwala szybko i dokładnie rozpoznawać dokumenty oraz zachowywać ich oryginalne formatowanie.
 • Dzięki opracowanej przez firmę ABBYY inteligentnej technologii rozpoznawania dokumentów (ADRT®) program ABBYY FineReader umożliwia analizę i przetwarzanie dokumentu w całości, nie zaś strona po stronie. Rozwiązanie to pozwala zachować strukturę dokumentów źródłowych, włącznie z ich formatowaniem, hiperłączami, adresami e-mail, nagłówkami, stopkami, podpisami tabel i obrazów, numerami stron oraz przypisami.
 • Program ABBYY FineReader może rozpoznać tekst wydrukowany prawie każdą czcionką, a błędy drukarskie nie zakłócają jego działania.
 • Można także rozpoznawać zdjęcia dokumentów wykonane za pomocą aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego. Dodatkowo funkcja wstępnego przetwarzania obrazów znacząco polepsza jakość zdjęć, co zwiększa dokładność rozpoznawania.
 • Program ABBYY FineReader szybciej przetwarza dokumenty dzięki efektywnemu wykorzystaniu procesorów wielordzeniowych oraz specjalnemu trybowi pracy w czerni i bieli dla dokumentów, w których nie trzeba zachowywać kolorów.

Obsługa większości języków świata*

 • Program ABBYY FineReader rozpoznaje teksty w 190 językach i ich kombinacjach. Wśród obsługiwanych języków znajdują się arabski, wietnamski, koreański, chiński, japoński, tajski oraz hebrajski. Program ABBYY FineReader potrafi automatycznie rozpoznać język dokumentu.

Możliwość sprawdzania rezultatów OCR

 • Program ABBYY FineReader zawiera edytor tekstu umożliwiający porównanie rozpoznanych tekstów z oryginałami i naniesienie ewentualnych poprawek.
 • Jeśli wynik automatycznego przetwarzania nie jest satysfakcjonujący, można ręcznie określić, które obszary obrazu mają zostać przechwycone i douczyć program w zakresie rozpoznawania rzadko spotykanych lub nietypowych czcionek.

Intuicyjny interfejs użytkownika

 • Program zawiera gotowy zestaw automatycznych zadań realizujących najczęściej spotykane scenariusze konwersji, dzięki którym można przekonwertować skany, pliki PDF i obrazy na dokumenty z możliwością edycji za pomocą kliknięcia jednego przycisku. Dzięki integracji z pakietem Microsoft Office i Eksploratorem Windows dokumenty można rozpoznawać bezpośrednio w programach Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel oraz klikając wybrany plik prawym przyciskiem myszy.
 • Program obsługuje standardowe skróty klawiaturowe systemu Windows i gesty ekranów dotykowych, np. do powiększania i zmniejszania obrazów.

Szybkie kopiowanie

 • Rozpoznane fragmenty można łatwo skopiować i wkleić w innych aplikacjach. Obrazy stron otwierają się natychmiast i są dostępne do przeglądania, wyboru oraz kopiowania, zanim zostanie zakończone przetwarzanie całego dokumentu.

Rozpoznawanie zdjęć cyfrowych

 • Można wykonać zdjęcie dokumentu aparatem cyfrowym i rozpoznać znajdujący się na nim tekst za pomocą programu ABBYY FineReader 12, tak jakby to był zwykły skan.

Archiwizowanie plików PDF

 • Za pomocą programu ABBYY FineReader można konwertować dokumenty papierowe i dokumenty PDF zawierające skany na pliki PDF i PDF/A z możliwością przeszukiwania.
 • Rozmiar plików PDF można zmniejszyć bez pogarszania ich wizualnej jakości za pomocą kompresji MRC.

Możliwość zapisu rezultatów w wielu różnych formatach oraz w przestrzeniach dyskowych udostępnianych w postaci usług chmury

 • Program ABBYY FineReader 12 umożliwia zapisywanie rozpoznanych tekstów w formatach pakietu Microsoft Office (Word, Excel oraz PowerPoint), plikach PDF/A i PDF z możliwością przeszukiwania do przechowywania przez dłuższy czas oraz w popularnych formatach książek elektronicznych.
 • Wyniki można zapisywać lokalnie albo w chmurze (usługi Google Drive, Dropbox oraz SkyDrive), aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto program ABBYY FineReader 12 umożliwia eksportowanie dokumentów bezpośrednio do usług Microsoft SharePoint Online i Microsoft Office 365.

Dwie dodatkowe aplikacje — ABBYY Business Card Reader i ABBYY Screenshot Reader

 • ABBYY Business Card Reader (dostępny tylko z ABBYY FineReader 12 Corporate) to wygodne narzędzie do przechwytywania danych z wizytówek i zapisywania ich bezpośrednio w programach Microsoft® Outlook®, Salesforce i innych menedżerach kontaktów.
 • ABBYY Screenshot Reader to łatwy w obsłudze program do robienia zrzutów całego lub części ekranu i rozpoznawania znajdującego się na nich tekstu.

Bezpłatna pomoc techniczna dla zarejestrowanych użytkowników

* Liczba obsługiwanych języków może się różnić w poszczególnych wersjach programu.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article