Predstavuje sa program ABBYY FineReader 12

Program ABBYY FineReader je systém optického rozpoznávania znakov (OCR – Optical Character Recognition) na prevod dokumentov vo formáte PDF a obrázkových súborov (vrátane digitálnych fotografií) na upravovateľné formáty.

Výhody programu ABBYY FineReader 12

Rýchle a presné rozpoznávanie

 • Technológia OCR použitá v aplikácii ABBYY FineReader rýchlo a presne rozpozná akýkoľvek dokument a zachová jeho pôvodné formátovanie.
 • Vďaka technológii adaptívneho rozpoznávania dokumentov spoločnosti ABBYY (ADRT®) dokáže program ABBYY FineReader analyzovať a spracovať dokument ako jeden celok, a nie len stranu po strane. Takýto prístup umožní zachovať štruktúru zdrojového dokumentu vrátane formátovania, hypertextových prepojení, e-mailových adries, hlavičiek a piat, nadpisov obrázkov a tabuliek, čísiel strán a poznámok pod čiarou.
 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať a ignorovať chyby tlače a vie rozoznať texty vytlačené takmer v každom type písma.
 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať fotografie textov získané bežným fotoaparátom alebo mobilným telefónom. Ďalšie predspracovanie snímky môže výrazne zlepšiť kvalitu vašich fotografií, čo má za následok presnejšie OCR.
 • Kvôli zrýchleniu spracovania program ABBYY FineReader efektívne využíva viacjadrové procesory a ponúka špeciálny čiernobiely režim spracovania dokumentov, u ktorých nepotrebujete zachovať farby.

Podporuje väčšinu svetových jazykov*

 • Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznať texty v ktoromkoľvek zo 190 jazykov, ktoré podporuje, alebo v kombinácii týchto jazykov. Medzi podporované jazyky patrí arabčina, vietnamčina, kórejčina, čínština, japončina, thajčina, a hebrejčina. Program ABBYY FineReader dokáže automaticky detegovať jazyk dokumentu.

Schopnosť kontrolovať výsledky OCR

 • ABBYY FineReader má vstavaný textový editor, ktorý vám umožní porovnať rozpoznané texty na základe snímok ich originálov a vykonať akékoľvek potrebné zmeny.
 • Ak nie ste s výsledkami automatického spracovania spokojný, môžete ručne určiť oblasti snímky na zachytenie a naučiť program rozpoznávať menej rozšírené alebo nezvyčajné písma.

Intuitívne rozhranie používateľa

 • Program obsahuje množstvo predkonfigurovaných automatizovaných úloh vhodných pre najčastejšie postupy OCR a umožňujúcich konverziu skenov, súborov PDF a súborov so snímkami na upraviteľné dokumenty kliknutím jedného tlačidla. Integrácia do aplikácií programového balíka Microsoft Office a Prieskumníka Windows znamená, že môžete rozpoznávať dokumenty priamo z programov Microsoft Outlook, Microsoft Word a Microsoft Excel, alebo kliknutím pravým tlačidlom na súbor vo vašom počítači.
 • Program podporuje bežné klávesové skratky systému Windows a posúvania prstu po dotykovej obrazovke, napr. na posúvanie snímok alebo na ich zväčšenie alebo zmenšenie.

Rýchle citácie

 • Rozpoznané fragmenty môžete ľahko skopírovať a vložiť do iných aplikácií. Snímky strany sa otvárajú okamžite a budú k dispozícii na prezeranie, výber a kopírovanie pred rozpoznaním celého dokumentu.

Rozpoznávanie digitálnych fotografií

 • Dokument si môžete odfotografovať digitálnym fotoaparátom a program ABBYY FineReader 12 rozpozná text rovnako, ako by to bol bežný sken.

Archivácia PDF

 • Program ABBYY FineReader dokáže prekonvertovať papierové dokumenty alebo skenované dokumenty PDF do prehľadávateľných súborov PDF a PDF/A.
 • Kompresia MRC sa môže použiť na zmenšenie veľkosti súborov PDF bez zhoršenia ich vizuálnej kvality.

Podporuje viaceré formáty ukladania a služby cloudového úložiska

 • Program ABBYY FineReader 12 môže uložiť rozpoznané texty vo formátoch Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint), prehľadávateľných súborov PDF/A a PDF na dlhodobé uchovávanie, alebo do populárnych formátov elektronických kníh.
 • Výsledky si môžete uložiť buď lokálne alebo použitím služieb cloudových úložísk (Google Drive, Dropbox a SkyDrive) a pristupovať k nim z ktoréhokoľvek miesta na svete. Program ABBYY FineReader 12 tiež dokáže exportovať dokumenty priamo do aplikácie Microsoft SharePoint Online a Microsoft Office 365.

Obsahuje aj dve bonusové aplikácie — ABBYY Business Card Reader a ABBYY Screenshot Reader

 • Program ABBYY Business Card Reader (je k dispozícii iba s programom ABBYY FineReader 12 Corporate) je užitočný nástroj, ktorý zachytáva údaje z vizitiek a ukladá ich priamo do Microsoft ® Outlook®, Salesforce a do iného softvéru na správu kontaktov.
 • ABBYY Screenshot Reader je aplikáciou s jednoduchým ovládaním, ktorá vytvorí snímky celých okien alebo vybratých oblastí a rozpozná text, ktorý obsahujú.

Bezplatná technická podpora pre registrovaných používateľov

* Množina podporovaných jazykov sa môže líšiť v rôznych verziách produktu.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article