Automatizácia a plánovanie OCR

Spracovanie viacerých dokumentov si spravidla vyžaduje viacnásobné zopakovanie tých istých činností. ABBYY FineReader už obsahuje zabudované automatizované úlohy, ktoré umožňujú vykonávať bežné operácie na jedno kliknutie. Ak potrebujete väčšiu flexibilitu, môžete si vytvoriť vlastné automatizované úlohy zo širokej ponuky dostupných krokov spracovania.

Program ABBYY FineReader obsahuje nástroj ABBYY Hot Folder, plánovaciu aplikáciu, ktorá umožňuje spracovávať dokumenty v čase, keď sa počítač nepoužíva, napríklad v noci. Pre rôzne priečinky možno vytvoriť rôzne plánované úlohy so všetkými potrebnými nastaveniami na otvorenie snímky, rozpoznávanie a ukladanie.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article