Získavanie snímok

Prvým krokom v procese zberu údajov programom ABBYY FineReader 12 je poskytnutie snímok programu. Existuje niekoľko spôsobov vytvorenia snímok dokumentov:

Kvalita rozpoznávania OCR závisí od kvality snímky a od skenovacích nastavení. Táto časť obsahuje informácie o skenovaní a snímaní dokumentov a takisto o tom, ako odstrániť najčastejšie chyby zo skenov a fotografií.

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article